+421 940 909 430 info@slovaknet.eu

Máte otázky? Tak neváhajte nám zavolať pretože sme tu pre vás.

NOVINKY

Snažíme sa najsť smer vo vašom podnikaní.

AKTUALITY:

Najnovšie články


Krátke zoznámenie so zn. SLOVAKNET

Napísané dňa 15.01.2018

Radi by sme Vás zoznámili so spoločnosťou SLOVAKNET, s.r.o., IČO: 47535954 DIČ: 2023936145 so sídlom, Karpatské námestie 10A, Bratislava – mestská časť Rača, 831 06, ktorá bola zapísaná v Obchodnom registri 16. 11. 2013.

Konateľom spoločnosti je pán Simon Daniel, bytom: ul. Rovniakova 2475/5, Bratislava – mestská časť Petržalka 821 02. Kontaktná emailová adresa spoločnosti: info@slovaknet.eu, tel .: + (421) 940 909 430, + (421) 940 909 861.

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je vývoj, produkcia a podpora internetových stránok, tvorba rôznych foriem reklamy (potlač textilu, propagačných printových materiálov, letákov, prospektov, darčekových a reklamných predmetov), pomoc pri budovaní značky a firemnej identity, zviditeľňovanie jednotlivcov, osôb, živnostníkov i právnických osôb.

Spoločnosť začala svoju funkciu v roku 2013. K hlavným činnostiam firmy sme sa dostali už počas štúdia na strednej škole, fascinovaní mnohostranným využitím internetu a možnosti rozvíjať seba prostredníctvom rastu druhých. Najlepšou reklamou, pre inštitúciu je, keď rastie s úspechmi, na ktorých sa priamo podieľa. Ako mladí ľudia máme záujem o nové technológie a taktiež o masové šírenie reklamy, ktorá v dnešnej dobe skresľuje a deformuje realitu. Jedine pravdivá reklama má „pod nohami pevnú pôdu“, ktorá je základom seriózneho vzťahu smerom od predávajúceho k zákazníkovi.


Čím viac rečí vieš, tým si lepším obchodníkom

Napísané dňa 15.01.2018

Na svete existuje približne 7000 jazykov. K vzniku mnohých variácií jazyka sa viaže nespočetne veľa legiend a bájí. Najznámejšia je zrejme biblická verzia, ktorá opisuje Babylon. Ľudia sa vtedy rozhodli postaviť vežu (zikkurat), ktorý by sa dotkol neba. Boh bol však znepokojený ich počínaním a rozhodol sa popliesť ich jazyky tak, aby jeden nerozumel druhému. Odvtedy vraj ľudia hovoria mnohými rečami.

Jazyk sa však vyvíjal veľmi dlho. Súvisel s rozvojom hlasiviek a vývojom mozgu, v ktorom sa okrem pamäti, vizuálnych a sluchových schopností, rozvíjalo i centrum reči. Schopnosť dorozumievať sa vznikala spolu s človekom. Je úzko previazaná s jeho sociálnymi väzbami na vtedajších členov komunity. Jeho úlohou bolo zrejme dorozumievanie sa medzi príslušníkmi určitého klanu.
Medzi najrozšírenejšie jazyky, ktoré sa dnes používajú vo svete patrí v prvom rade čínština. Hovorí ňou takmer jedna miliarda ľudí. Ide však o nesmierne ťažký jazyk. Jeho písmo tvoria znaky, ktorých je niekoľkotisíc. Na komunikatívne znalosti by sme potrebovali poznať cca 2000 znakov.

Ďalším jazykom rozšíreným vo svete je angličtina, francúzština, španielčina a ruština. Okrem iného, patria tieto jazyky medzi hlavné komunikačné prostriedky v Organizácií spojených národov.
Spoločnosť Slovaknet, s. r. o. je schopná zabezpečiť Vašej stránke i rôzne jazykové mutácie za výhodné ceny. Sme schopní Vašu stránku preložiť do čínskeho, arabského, vietnamského jazyka ale i do našincovi bližších rečí ako francúzština, španielčina, angličtina či ruština. Ak rozmýšľate nad vstupom Vašej firmy na trh niektorej z krajín Európskej únie alebo sveta, radi Vám pomôžeme pri preklade. Za hranicami našej krajiny sú trhy, ktoré oplývajú nespočetným množstvom nových zákazníkov. Stačí ich len objaviť a s tým Vám radi pomôžeme.