+421 940 909 430 info@slovaknet.eu

Máte otázky? Tak neváhajte nám zavolať pretože sme tu pre vás.

NOVINKY

Snažíme sa najsť smer vo vašom podnikaní.Krátke zoznámenie so zn. SLOVAKNET

Radi by sme Vás zoznámili so spoločnosťou SLOVAKNET, s.r.o., IČO: 47535954 DIČ: 2023936145 so sídlom, Karpatské námestie 10A, Bratislava – mestská časť Rača, 831 06, ktorá bola zapísaná v Obchodnom registri 16. 11. 2013.

Konateľom spoločnosti je pán Simon Daniel, bytom: ul. Rovniakova 2475/5, Bratislava – mestská časť Petržalka 821 02. Kontaktná emailová adresa spoločnosti: info@slovaknet.eu, tel .: + (421) 940 909 430, + (421) 940 909 861.

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je vývoj, produkcia a podpora internetových stránok, tvorba rôznych foriem reklamy (potlač textilu, propagačných printových materiálov, letákov, prospektov, darčekových a reklamných predmetov), pomoc pri budovaní značky a firemnej identity, zviditeľňovanie jednotlivcov, osôb, živnostníkov i právnických osôb.

Spoločnosť začala svoju funkciu v roku 2013. K hlavným činnostiam firmy sme sa dostali už počas štúdia na strednej škole, fascinovaní mnohostranným využitím internetu a možnosti rozvíjať seba prostredníctvom rastu druhých. Najlepšou reklamou, pre inštitúciu je, keď rastie s úspechmi, na ktorých sa priamo podieľa. Ako mladí ľudia máme záujem o nové technológie a taktiež o masové šírenie reklamy, ktorá v dnešnej dobe skresľuje a deformuje realitu. Jedine pravdivá reklama má „pod nohami pevnú pôdu“, ktorá je základom seriózneho vzťahu smerom od predávajúceho k zákazníkovi.

Pozrieť viac info

Čím viac rečí vieš, tým si lepším obchodníkom

Na svete existuje približne 7000 jazykov. K vzniku mnohých variácií jazyka sa viaže nespočetne veľa legiend a bájí. Najznámejšia je zrejme biblická verzia, ktorá opisuje Babylon. Ľudia sa vtedy rozhodli postaviť vežu (zikkurat), ktorý by sa dotkol neba. Boh bol však znepokojený ich počínaním a rozhodol sa popliesť ich jazyky tak, aby jeden nerozumel druhému. Odvtedy vraj ľudia hovoria mnohými rečami.

Jazyk sa však vyvíjal veľmi dlho. Súvisel s rozvojom hlasiviek a vývojom mozgu, v ktorom sa okrem pamäti, vizuálnych a sluchových schopností, rozvíjalo i centrum reči. Schopnosť dorozumievať sa vznikala spolu s človekom. Je úzko previazaná s jeho sociálnymi väzbami na vtedajších členov komunity. Jeho úlohou bolo zrejme dorozumievanie sa medzi príslušníkmi určitého klanu.
Medzi najrozšírenejšie jazyky, ktoré sa dnes používajú vo svete patrí v prvom rade čínština. Hovorí ňou takmer jedna miliarda ľudí. Ide však o nesmierne ťažký jazyk. Jeho písmo tvoria znaky, ktorých je niekoľkotisíc. Na komunikatívne znalosti by sme potrebovali poznať cca 2000 znakov.

Ďalším jazykom rozšíreným vo svete je angličtina, francúzština, španielčina a ruština. Okrem iného, patria tieto jazyky medzi hlavné komunikačné prostriedky v Organizácií spojených národov.
Spoločnosť Slovaknet, s. r. o. je schopná zabezpečiť Vašej stránke i rôzne jazykové mutácie za výhodné ceny. Sme schopní Vašu stránku preložiť do čínskeho, arabského, vietnamského jazyka ale i do našincovi bližších rečí ako francúzština, španielčina, angličtina či ruština. Ak rozmýšľate nad vstupom Vašej firmy na trh niektorej z krajín Európskej únie alebo sveta, radi Vám pomôžeme pri preklade. Za hranicami našej krajiny sú trhy, ktoré oplývajú nespočetným množstvom nových zákazníkov. Stačí ich len objaviť a s tým Vám radi pomôžeme.

Koľko rečí existuje na svete ?